• Zámečnictví Si-Nek zrealizuje Vaše požadavky

Pásové dopravníky

Konzultace - Projektování - Zpracování - Výroba - Montáž - Servis - Náhradní díly

Pásové dopravníky jsou určeny zejména pro dopravu sypkých a kusových materiálů, lze je používat jednotlivě,nebo sestavovat do technologických linek. Pásové dopravníky jsou lehké stavebnicové konstrukce a lze je sestavovat v různých délkách.

Materiál dopravovaný na dopravníkovém pásu,pohybujícím se v poloválečkové sekci, nebo v sekci ve které dno dopravníku tvoří ohýbané profily.
Dopravníkové pásy mohou být hladké, s unášecími příčnými profily (hrabičkami), vlnovci, atd.

Dopravní pásy se vyrábějí z pryžového materiálu, PVC, PUR a kovové. (bližší konzultace s výrobcem)
Pohon pásu zajišťuje tažná hlava.Na opačné straně dopravníku je dle typu napínací hlava,nebo shodná tažná hlava.

Spodní větev dopravního pásu je vedena uvnitř sekce rámu dopravníku odvalující se po podpěrných válečkách. Hlavy jsou suvně uloženy ve vedení,které je přivařeno k sekci. Jednotlivé sekce dopravníku jsou spojeny šroubovanou spojkou.

Dopravní pás je napínán tahem napínacích šroubů, standardní šířka vyrobených dopravníků je 300,400,500,650,800 mm., jiná šířka dopravníků je možná po konzultaci.

MAXIMÁLNÍ VÝKONOVÉ PARAMETRY DOPRAVNÍKŮ:
Měrná hmotnost dopravovaného materiálu Q = 0,7 t/m3.

Při volbě vhodného typu dopravníku lze volit tyto varianty:
Sekce žlabová, kluzná, úhel bočnic 15°, rychlost pásu 0,8 m/s.

Výkony dopravníků při šířce pásu:
300 mm - 18 t/hod.
400 mm – 24 t/hod
500 mm - 30 t/hod
650 mm - 40 t/hod.
800 mm - 60 t/hod