• Zámečnictví Si-Nek zrealizuje Vaše požadavky

Hradítka sekcí

Typizovaná hradítka jsou výšky 110 mm,jsou vyrobena z pozinkovaného plechu.

Provedení –těsná –tzn.na hradítku je připevněna těsnící kurta,která doléhá na dopravní pás a nedovoluje dopravovanému materiálu přepadávání mimo dopravník.

Provedení –volné- ,kdy mezi hradítkem a dopravním pásem je mezera cca 8 mm.Používají se při přepravě kusového materiálu

Provedení – pevná- jsou součástí sekce dopravníku.Vyrábí se těsné i volné.

Vyrábí se dle materiálu dopravníku.

Dle dohody s výrobcem lze dodat hradítka odlišného provedení.