• Zámečnictví Si-Nek zrealizuje Vaše požadavky

Lomené dopravníky

Konzultace - Projektování - Zpracování - Výroba - Montáž - Servis - Náhradní díly

Lomené dopravníky jsou určeny převážně pro přepravu kusového materiálu – výlisků, výstřižků, baleného zboží apod.

Standardní provedení těchto dopravníků jsou určena především pro dopravní cesty od vstřikovacích lisů, balících stojů apod.

Šířka dopravního pásu pro běžný úhel zalomení-tzn. Do 45´-je max.500 mm

Větší šířka dopravního pásu je možná při menším úhlu zalomení,případně dodatečnou úpravou pásu.Toto je možné řešit vedením pásu válečkovými řetězy,případně vedením pásu v ose.

Větší šíře lze také řešit modulárním pásem. Řešení je nutno konzultovat individuálně.